Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie dla swojego dziecka? Indywidualna polisa czy szkolne NNW?

Początek roku szkolnego często związany jest z wieloma obowiązkami i formalnościami szkolnymi dla rodziców, takimi jak zakup zeszytów i podręczników, pierwsze zebrania szkolne, wybór „trójki klasowej” i zajęć dodatkowych dla uczniów, a także zawarcie ubezpieczenia NNW szkolnego.

Temat ubezpieczenia jest od wielu lat nieodłącznym punktem dyskusji na zebraniach klasowych, która koncentruje się przeważnie na jednym aspekcie jakim jest składka.  Niska składka oznacza często niskie świadczenia i zawężony zakres ochrony.

Niewiele osób analizuje natomiast warunki ochrony ubezpieczeniowej, a w sytuacji gdy ich dziecko dozna wypadku i występują o wypłatę, wówczas okazują niezadowolenie z wysokości otrzymanego świadczenia, czego dowód stanowią liczne opinie na forach internetowych.

Czym jest szkolne ubezpieczenie NNW a czym jest indywidualna polisa?

Wśród ankietowanych 75% społeczeństwa nie widzi różnicy pomiędzy polisami.

Rolą obu polis jest ochrona życia i zdrowia. Różnicą jest suma ubezpieczenia (to kwota od której zależy jaką dostaniemy wypłatę świadczenia w przypadku zdarzenia), w szkolnym NNW zazwyczaj są to kwoty od 5.000 zł do 15.000 zł, w indywidualnych polisach kwoty są od 25.000 zł do 150.000 zł.

Szkolne NNW jest to ubezpieczenie dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, a także studentów do 26 roku życia.

Polisa indywidualna działa na terenie szkoły, w drodze do szkoły oraz poza szkołą. Zakres czasowy wynosi pełne 12 miesięcy, co oznacza, że obejmuje także przerwy świąteczne, ferie, wakacje. Zakres terytorialny – teren RP lub zagranica.

Co zatem ważniejsze – cena czy zakres?

Dla rodzica obydwa aspekty powinny być jednakowo ważne!

Za rozsądną cenę można zakupić naprawdę wyjątkowo dobre ubezpieczenie, czyli takie, które zapewni ochronę w wielu niespodziewanych sytuacjach i zrekompensuje zarówno poniesiony przez ucznia uszczerbek na zdrowiu, pokryje koszty pobytu w szpitalu i specjalistycznych wizyt lekarskich, zakupu niezbędnych leków oraz rehabilitacji po wypadku lub zachorowaniu, a także zapewni szeroki pakiet usług assistance.

Jak i kiedy zadziała polisa?  Kiedy dziecko dostanie wysokie odszkodowanie?

W głowach rodziców pojawiają się często pytania i wątpliwości – czy polisa zadziała w sytuacjach takich jak: zajęcia w-f, zajęcia pozalekcyjne, złamana ręka, wybity ząb, omdlenie, bójka z kolegą, wstrząśnienie mózgu, zawody sportowe, wycieczka za granicę. Ile wówczas wyniesie odszkodowanie?

Warto mieć na uwadze, że ubezpieczenie nie musi być zawierane w formie grupowej za pośrednictwem szkoły. Tak jak każdy inny produkt ubezpieczeniowy, NNW może zostać zakupione w formie indywidualnej. Tylko wówczas pozostaje dopasowane do potrzeb i oczekiwań każdego ubezpieczonego.

WYBIERAJĄC INDYWIDUALNĄ POLISĘ TO TY DECYDUJESZ O SUMIE UBEZPIECZENIA!

Odszkodowanie za nieszczęśliwy wypadek stanowi określony procent sumy ubezpieczenia (zgodnie z tabelą trwałego uszczerbku na zdrowiu).

Możesz liczyć na wypłatę z polisy, jeśli Twoje dziecko uprawia sporty w życiu prywatnym, w tym m.in. sporty walki, piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, lekkoatletykę, jazdę konną i pływanie.

W razie choroby liczą się nie tylko pieniądze, ale też pomoc w codziennym życiu. Dlatego ubezpieczenie w każdym wariancie zawiera szeroki pakiet assistance, który obejmuje m.in.:

  • dodatkową opinię medyczną
  • prywatne lekcje
  • konsultacje lekarzy specjalistów
  • wsparcie psychologa
  • rehabilitację wraz z wypożyczeniem lub zakupem sprzętu rehabilitacyjnego
  • telekonsultacje pediatryczne i internistyczne
  • i wiele innych świadczeń, w tym pomoc dla dzieci w razie cyberprzemocy

Natomiast podstawowe i najczęściej stosowane przez zakłady ubezpieczeń wyłączenia odpowiedzialności w polisach NNW to zdarzenia związane z samookaleczeniem, spożyciem alkoholu lub użyciem środków odurzających, udziałem w bójkach i zamieszkach, zabiegami kosmetycznymi.

Jak postępować po wystąpieniu zdarzenia?

Po wystąpieniu nieszczęśliwego wypadku należy skontaktować się z ubezpieczycielem, który zarejestruje szkodę i przedstawi wykaz dokumentów niezbędnych do procesu likwidacji. Rodzaj dokumentów będzie uzależniony od rodzaju świadczenia, o które występuje ubezpieczony lub jego rodzic. Kwota świadczenia nie budząca wątpliwości zostanie wypłacona niezwłocznie po zgłoszeniu. Część wypłaty / dopłaty uzależniona jest od zakończenia procesu leczenia i rehabilitacji oraz przedstawienia stosownych dokumentów i rachunków.

Odpowiednio dobrany zakres ochrony, dodatkowo modyfikowany w zależności od potrzeb i oczekiwań ubezpieczającego, nadto wysoka suma ubezpieczenia oraz wysokie limity dla rozszerzeń fakultatywnych, to elementy, które przemawiają za zasadnością zawarcia przedmiotowego ubezpieczenia.

Dorota Sztandara

P.S. Jeżeli po przeczytaniu tego artykułu masz pytania lub jeśli poszukujesz  dobrego ubezpieczenia dla swojego dziecka na nowy rok szkolny to jestem do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się ze mną. To nic nie kosztuje a może okazać się bardzo potrzebne dla Ciebie.

2 replies on “Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie dla swojego dziecka? Indywidualna polisa czy szkolne NNW?

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *